Moje piękne miasto

Moje piękne miasto

środa, 15 grudnia 2010

ZARYS HISTORYCZNY

    Chrzanów jest miastem o średniowiecznym rodowodzie. Pierwsze wzmianki o istnieniu kasztelanii na granicy Śląska i Małopolski pochodzą z 1778 roku, nie natrafiono jednak w źródłach pisanych ani archeologicznych na ślady grodu, który był jej głównym ośrodkiem. Prawa miejskie otrzymał już w XIV wieku. Chrzanów był miastem otwartym, pozbawionym murów, którymi nie został otoczony dzięki swojemu położeniu wśród rozlewisk, lasów i grzęzawisk.
    Aż do II wojny światowej, miasto pozostawało w rękach prywatnych. W wyniku trzeciego rozbioru Polski, Chrzanów trafił w ręce Austrii. Na początku XX wieku miasto intensywnie się rozwijało: powołano Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"  i Gimnazjum im. Stanisława Staszica. W Legionach Józefa Piłsudskiego służyło 538 mieszkańców miasta i okolic.
    W 20-leciu międzywojennym miasto znajdowało się w województwie krakowskim. Powstawały nowe zakłady przemysłowe, szpital, placówki oświatowe.Z nastaniem okupacji niemieckiej Chrzanów wraz z położonym na zachód polskim Górnym Śląskiem wcielono w listopadzie 1939 do III Rzeszy (pod zmienioną nazwą Krenau od 1941 r.).
    Szczególnie tragiczny był los ludności żydowskiej, stanowiąca przed wojną około 50% populacji miasta. W 1940 roku powstało w Chrzanowie getto, które w 1943 roku zlikwidowano a Żydów wywieziono do pobliskiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz